История на сънищатаИсторията на сънищата датира още от 3000-4000 пр. Хр., когато те били документирани върху плочки от кал. Предполага се, че хората от древните общества не са можели да разграничават светът на сънищата от реалността. Те не само смятали, че сънищата са продължение на реалността, ни и че са от по-голямо значение.

По времето на Гърците и Романите, тълкуването на сънищата съпровождало вождовете на войските в техните битки. Сънищата били извънредно важни и били смятани за послания от Боговете. Според тях те имали религиозен смисъл и за това в Египет, свещениците играели ролята на тълкуватели на сънищата. Египтяните записвали техните сънища с помощта не йероглифи. Хора, които имали особено ясни и значими сънища, били смятани за богопомазани и много специални. Хората, които имали способността да тълкуват сънищата, били почитани и считани за надарени с божествен дар. В Библията, сънищата са споменати повече от седемстотин пъти. Поглеждайки назад в древните култури, хората винаги са били заинтересовани от интерпретацията на сънищата.

Някои сънища също били смятани за пророчески. Хората често се обръщали към техните сънища, за да намерят знак за предупреждение или съвет. Били смятани за оракул или поличба от душевния свят, без значение дали от божество, от мъртвите или дори от демоните. Сънищата често диктували действията на политически или военни лидери и помагали в диагнозите на докторите. Сънищата били жизненоважни знаци на лечителите, за да им покажат какво не е наред с пациента и каква диагноза да му поставят. Хората от древна Гърция и древен Китай се обръщали към сънищата си за всяко свое следващо действие.

Сънуването също може да бъде интерпретирано като място, където душата отива да посети всяка вечер. Китайците смятали, че душата напуска тялото за да отиде в този свят, но ако по това време се събудят неочаквано, душата им може да не успее да се върне в тялото. Поради тази причина, някои Китайци още днес смятат будилника за заплаха. Някои местни Американски племена и Мексикански цивилизации също споделяли това вярване за далечно измерение на сънищата. Те смятали, че техните прадеди живеят в сънищата им и се превъплъщават в нечовешки форми като например растения. Тяхната представа за сънищата била, че това е начин да се свържат с предците си. Те също им помагали да изберат своята роля или мисия в света.

В началото на XIX век, сънищата били отхвърляни като били смятани за основата на притеснения, домашни проблеми и дори обърканост. Следователно, не виждали никакъв смисъл в тях. По късно в същия век, Зигмунд Фройд съживил вярата във важността на сънищата и тяхната нужда от тълкуване. Той поставил началото на революция в тълкуването на сънищата. (Книгата можете да изтеглите в PDF формат от ТУК или от страницата за линкове).

{START_COUNTER}